Uutiset ja uutiskirjeet 2020

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2020 aluhallintovirastojen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi lopetettavaksi yli sata maahan laittomasti tuotua eläintä viime vuonna

Etelä-Suomi

Lemmikkien laiton tuonti ei kannata. Tuontiepäselvyyksien ja virallisen karanteenitilan puutteen vuoksi aluehallintovirasto, Ruokavirasto, poliisi ja Tulli ovat joutuneet määräämään laittomasti tuotuja eläimiä lopetettavaksi.

Viime vuonna Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella paljastui kaikkiaan 75 tapausta, joissa eläimiä oli tuotu laittomasti maahan. Näistä 39 todettiin tehovalvonnoissa satamissa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Yhteensä laittomasti tuotuja eläimiä valvonnoissa löytyi 164. Näistä määrättiin lopetettavaksi 118 yksilöä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle laittomasti maahantuoduista, valvonnassa kiinnijääneistä eläimistä suurin osa, yli sata yksilöä, oli lintuja. Lemmikkilinnuillakin täytyy olla tunnistusmerkintä, jalkarengas, jonka perusteella tuontipaperit voidaan yhdistää kyseiseen lintuyksilöön. Yhtä lukuun ottamatta kaikki laittomasti maahantuodut linnut jouduttiin määräämään lopetettavaksi. Laittomasti maahantuotuja koiria paljastui valvonnoissa 58 yksilöä, joista lopetettiin 16. Kissoja määrättiin lopetettavaksi yksi.

Laittomasti tuodut eläimet voidaan käytännössä määrätä lopetettavaksi tai palauttaa lähtömaahan

EU:n alueelta tuodun eläimen tuontiasiakirjojen puutteiden selvittämisen ja tautiriskin arvioimisen ajaksi eläin määrätään välittömään eristykseen yleensä enintään kolmen viikon ajaksi. Laittomasti tuodut eläimet voidaan lain mukaan tautiriskiarvion perusteella määrätä joko karanteeniin, palautettavaksi lähtömaahan tai lopetettavaksi, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Sari Haikka

"Suomessa ei kuitenkaan ole virallista karanteenitilaa, jolle on paljon tiukemmat kriteerit kuin lyhyempiaikaiselle eristykselle. Jos omistaja ei saa korjattua laittomasti tuodun eläimen asiakirjapuutteita määräajassa eläimen ollessa eristyksessä, eläin voidaan määrätä lopetettavaksi. Jos tautiriski on suuri tai ilmeinen, lopetuspäätös tehdään nopeasti", Haikka selventää.

Myös palautus on mahdollista, jos tautiriski ei ole suuri ja lähtömaan viranomaiset antavat kyseiselle eläimelle palautusluvan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle viime vuonna laittomasti maahantuoduista eläimistä vain kaksi koiraa voitiin palauttaa - nämä käännytettiin heti satama-alueelta takaisin Viroon.

Jos eläimen taustaa ei voida luotettavasti varmentaa ja tautiriskin arvioiminen on mahdotonta, viranomaiset voivat joutua määräämään eläimen lopetettavaksi.

"Eläinten maahantuontiin liittyvällä lainsäädännöllä esimerkiksi koirien tapauksessa pyritään estämään ihmisille hengenvaarallisten tautien, kuten rabieksen ja ekinokokkoosin, leviämistä Suomeen", kertoo Haikka.

Tuontikoiran ostaja: pyydä myyjältä TRACES-terveystodistus

Lähtömaan eläinlääkäri tekee TRACES-terveystodistuksen 48 tuntia ennen eläimen siirtoa. Maahan tuodun lemmikin ostajan tulee kysyä myyjältä tätä todistusta muiden asiakirjojen lisäksi. Koiria pimeästi myyvältä tuojalta ei TRACES-todistusta usein löydy.

Laittomasti ilman TRACES-todistusta tuotu eläin tarkastetaan, ja ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja seuraamuksista. Tarkastusmaksu on 150 euroa. Tämä on tullut monelle salakuljetetun lemmikin hankkineelle yllätyksenä. Käytännössä menetettyjä rahojaan voi yrittää saada salakuljettajalta takaisin oikeusteitse.

Maksu pennusta kannattaa tehdä aina pankkitilille. Jos eläin on tuotu EU:n alueelta, ostajan täytyy vaatia TRACES-todistus sekä tarkastaa lemmikkieläimen tiedot ja annetut rokotukset lemmikkipassista.

Lemmikkien tuonti- ja vientivaatimukset voi selvittää Ruokaviraston sivuilta.

Käy katsomassa koiraa kaksi kertaa ennen kuin ostat sen

Suomalaiset ostavat edelleen koiranpentuja salakuljettajilta ja pentutehtailijoilta. Se, joka hankkii koiran vastuuttomasti, tukee rikollista ja eläinten kärsimystä aiheuttavaa toimintaa.

"Varmin tapa välttää laiton lemmikkibisnes on käydä katsomassa koiraa kaksi kertaa ennen ostopäätöstä muutaman viikon välein", opastaa Sari Haikka.

Pentutehtailijat ja salakuljettajat eivät pysty tällaiseen myyntityöhön, jossa ostajaa odotetaan viikkoja, näytetään avoimesti kasvatusolosuhteet ja opastetaan ostajaa pennun kasvatuksessa myös tulevaisuudessa.

Lue lisää pentutehtailijoiden välttämisestä aluehallintoviraston blogista

Lisätietoja:

läänineläinlääkäri Sari Haikka, p. 0295 016 104
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla:

Lemmikkieläinten tuontivaatimukset
Eläinten laiton tuonti
TRACES-todistus

Muualla verkossa:

Poliisin tiedote: kaikkien ihmisten vastuulla on pitää huolta eläinten hyvinvoinnista

Verohallinnon verkkosivut harmaasta taloudesta


Päivitetty