› Graafinen versio

Uutiset ja uutiskirjeet 2018

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2018 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontui aluehallintovirastossa

Itä-Suomi

Puolustusministeriön apuna ja sen yhteydessä toimii vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamista, ohjaamista ja kehittämistä varten valtioneuvoston asettama vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta. Se on asettanut alueellisia ja toimialakohtaisia  neuvottelukuntia, joiden tehtävänä on toimia toimialueellaan tai -alallaan eri tahoja yhdistävänä aloitteellisena asiantuntija-, yhteistyö- ja vuorovaikutuselimenä.

Ylijohtaja Sirkka Jakonen toimii Itä-Suomen alueellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Aluehallintoviraston tiloissa 15.11.2018 pidetyssä kokouksessa kuultiin maanpuolustuskoulutusta ja harjoitustoimintaa järjestävien tahojen ajankohtaiskatsaukset. Neuvottelukunta kantaa huolta naisten mahdollisuudesta osallistua kohtuullisin kustannuksin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Itä-Suomen alueellinen neuvottelukunta laati asiasta lausunnon vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnalle.  

Tutustu lausuntoon (pdf)

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty