› Graafinen versio

Uutiset ja uutiskirjeet 2018

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2018 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kela alkaa vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat lopettaneet toimintansa

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti yhdessä Kelan kanssa keväällä 2018 projektin, jonka tehtävänä oli valmistella toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytystä ja arkistointia Kelassa.

Tavoitteena oli varmistaa, että asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaan. Lisäksi projektilla haluttiin turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus, kun palveluntuottaja on lopettanut toimintansa. Projektissa rakennettiin toimintamalli muiden kuin sähköisten potilasasiakirjojen vastaanottoon ja arkistointiin Kelassa. 

Yksityisen terveydenhuollon sähköiset potilasasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluissa. Paperisten asiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kelassa alkaa vuoden 2019 alussa.

Lue lisää: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kela-alkaa-vastaanottaa-paperisia-potilasasiakirjoja-yksityisilta-palveluntuottajilta-jotka-ovat-lopettaneet-toimintansa.

 


Päivitetty