Työryhmä

Aluehallintovirasto (AVI) on nimittänyt sisäisen turvallisuuden työryhmän, jonka tehtävänä on:

  • valmistella sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen
  • kehittää ja koordinoida AVIn sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteistyötä sisäiseen turvallisuuteen ja turvallisuussuunnitteluun liittyvissä asioissa 
  • tukea ja edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä
  • edistää yhteistyötä eri alueiden AVIen kesken mm. sisäiseen turvallisuuteen liittyvien hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja soveltamiseksi
  • osallistua sisäistä turvallisuutta koskevaan arviointiin ja raportointiin sekä seurata turvallisuussuunnittelun ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen tilannetta.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty