Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Tarkastaja (tilaajavastuu)

ID  28-731-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on tilaajavastuulain valvonta.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.11.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 6.9.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa tilaajan selvitysvelvollisuutta ja vastuuta koskevan lain noudattamista työsuojelun vastuualueen suunnitelmien mukaisesti. Tilaajavastuulain valvonta on osa työsuojeluhallinnon harmaan talouden valvontaa.

Viran hoitoon kuuluvat tehtävät voidaan tulevaisuudessa muuttaa kokonaan tai osittain muiden erikoistumisalueiden työsuojelutarkastajan tehtäviin. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa soveltuva opisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutason tutkinto. Luemme eduksi kokemuksen valvontatehtävistä ja tilaajavastuulain tuntemuksen.

Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutus- sekä tiimityötaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista sekä päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito luetaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä: Ylitarkastaja, Mikko Vanninen, p. 0295 016 381


Tarkastaja (tilaajavastuu)

ID  28-732-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on tilaajavastuulain valvonta.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.11.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 6.9.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa tilaajan selvitysvelvollisuutta ja vastuuta koskevan lain noudattamista työsuojelun vastuualueen suunnitelmien mukaisesti. Tilaajavastuulain valvonta on osa työsuojeluhallinnon harmaan talouden valvontaa.

Viran hoitoon kuuluvat tehtävät voidaan tulevaisuudessa muuttaa kokonaan tai osittain muiden erikoistumisalueiden työsuojelutarkastajan tehtäviin.

Työskentelypaikkana on Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Oulun toimipiste (c/o Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 1-3, 90100 Oulu).

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa soveltuva opisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutason tutkinto.

Luemme eduksi tilaaja vastuulain tuntemuksen sekä kokemuksen valvontatehtävistä ja rakentamisen toimialalta . Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutus- sekä tiimityötaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista sekä päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä: Ylitarkastaja, Mikko Vanninen, p. 0295 016 381


Tarkastaja (kuljetusala)

ID  28-722-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on kuljetusalan valvonta.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.11.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 6.9.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa työlainsäädännön sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista alan työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa soveltuva opisto-, ammattikorkea- tai korkeakoulutason tutkinto.

Hakijalta odotamme kokemusta kuljetusalan työsuojeluvalvonnasta ja tuntemusta ajopiirtureista. Arvostamme tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä, ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Työssä tarvittava kielitaito: Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Englannin ja ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä: Ylitarkastaja, Satu Auno, p. 0295 016 234


Tarkastaja (rakennusala)

ID  28-725-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on rakennusalan valvonta ja työtapaturmien tutkinta.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.12.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 6.9.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on rakennusalan valvonta ja työtapaturmien tutkinta.

Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa lainsäädännön noudattamista rakennusalan työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa usean vuoden rakennusalan työkokemus sekä toimiminen työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojeluasiantuntijana. Arvostamme tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä, ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä: ylitarkastaja, Jari Nykänen, p. 0295 016 321


Tarkastaja (rakennusala)

ID  28-726-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on rakennusalan valvonta ja työtapaturmien tutkinta.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.12.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 6.9.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa lainsäädännön noudattamista rakennusalan työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa soveltuva ammattikorkea- tai korkeakoulutason tutkinto sekä usean vuoden rakennusalan työkokemus. Luemme eduksi kokemuksen työsuojeluvalvonnasta rakennusalalta.

Arvostamme tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä, ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lisäksi tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää venäjän-, viron- ja englanninkielen suullista taitoa. Ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä: Jari Nykänen, ylitarkastaja, p. 0295 016 321


Ympäristöylitarkastajan virka

ID  28-745-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöylitarkastajan virka.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 25.8.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
 

Viran/tehtävän kuvaus
Ympäristöylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita.

Viran ensisijainen sijoituspaikka on Hämeenlinnan päätoimipaikka. Sijoittuminen Helsingin toimipaikkaan katsotaan mahdolliseksi, jos virantäyttö ei muutoin ole mahdollista.

Hakijalta odotamme
Parhaat valmiudet viran menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta, vesi- ja ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemus sekä kokemus vesi- ja ympäristönsuojelulain alaan kuuluvissa lupa-, valvonta- tai suunnittelutehtävissä.

Odotamme valittavalta henkilöltä vesirakentamistekniikan asiantuntemusta. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa. Luemme eduksi tietoteknisen osaamisen.

Työssä tarvittava kielitaito
Työssä tarvitaan hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkauksen peruste
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 10. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3188,28 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkka on palvelussuhteen alussa noin 3600–3800 euroa/kk.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna

 

Lisätietoja tehtävästä

Laitakari Sinikka
ympäristölakimies
puhelin: 0295 016 414

Jaara Päivi
ympäristöneuvos, 14.8.2017 alkaen
puhelin: 0295 016 406


 


Itä-Suomi

Tarkastaja

 

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 6.9.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, 80100 Joensuu
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio

Viran/tehtävän kuvaus:

Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana tarkastajan virka.

Virka sisältää kuluttajahallinnon tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat kuluttajaluottojen markkinoinnin ja hintailmoittelun valvonta, valmismatkaliikkeiden rekisteröitymisen valvonta, mittauslaitteiden varmentamisen lainmukaisuuden valvonta sekä osallistuminen kuluttajapoliittisten selvitysten tekemiseen.

Aluehallintovirasto toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa alueellisena kilpailu- ja kuluttajaviranomaisena. Aluehallintovirasto on asiantuntija- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kansalaisten taloudellisen turvallisuuden ja kuluttajansuojan toteutumista.

Työskentelypaikka on ensisijaisesti Kuopion toimipaikka, hakijat voivat kuitenkin esittää toiveensa työskentelypaikkakunnasta ja tehtävä voidaan sijoittaa myös Joensuun tai Mikkelin toimipaikkaan.

Hakijalta odotamme:

Parhaat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomi (AMK).

Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Luemme eduksi kokemuksen valvontatehtävistä ja elinkeinovalvonnasta sekä kuluttajahallinnon toimialaan kuuluvan lainsäädännön tuntemuksen.

Odotamme tehtävässä hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, muutosmyönteisyyttä, huolellisuutta, joustavuutta sekä esiintymiskykyä. Hyvät tietotekniset ja digitaaliset taidot edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Työssä tarvittava kielitaito:

Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Tehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta.
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli
 

Lisätietoja tehtävästä:

Jarmo Ruusu
alkoholitarkastaja, ryhmävastaava
Puh. 0295 016 938

Matti Koskela
ylitarkastaja, ryhmävastaava
Puh. 0295 016 913
 
 

Länsi-ja-Sisä-Suomi

Tarkastaja (teollisuusala)

ID  28-775-2017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 25.8.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Uimalankatu 1, 33100 Tampere
 

Viran/tehtävän kuvaus
Tarkastajan tehtäviin kuuluu pääasiassa teollisuuden ja alkutuotannon työpaikkojen työolojen valvonta Pirkanmaan maakunnan alueella. Viran sijoituspaikka on Tampere.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Parhaimmat valmiudet viran hoitamiseen antavat soveltuva korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä työkokemus fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten vaaratekijöiden ehkäisystä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tietoteknistä osaamista sekä ajokorttia. Ansioiksi katsotaan kokemus työsuojelutehtävistä ja teollisuuden tai alkutuotannon työolojen tuntemus.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkauksen peruste
Viran palkkaus määräytyy aluehallintovirastojen tehtävän vaativuuteen sekä suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän perusteella. Tehtävä on sijoitettu palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 9A. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkkaus tehtävän alussa on henkilökohtaisesta suoriutumisesta riippuen noin 2800 - 3200 euroa.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
 

Lisätietoja tehtävästä:

Jarmo Osmo
ylitarkastaja
Puhelin: 0295 018 707

Arto Teronen
Johtaja, (lomalla 28.7.-20.8.2017)
Puhelin: 0295 018 732


 


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä virkoja haettavana.


Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä virkoja haettavana.


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa