Vaihtoehtomenetelmien edistäminen

Vaihtoehtoisilla menetelmillä tarkoitetaan kaikkia keinoja, joilla voidaan toteuttaa 3R:n tavoitetta, ks. EU:n tietopaketti "The Three Rs and alternative approaches"

EU:n jäsenvaltiot ovat edistäneet vaihtoehtoisia menetelmiä eri tavoin: "Development, validation and promotion of alternative approaches"

EU on perustanut PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance) -verkoston joka auttaa uusien testimenetelmien sopivuuden arvioinnissa sääntelyn edellyttämään testaukseen.

EU on kerännyt informaatiota eri lähteistä vaihtoehtoja koskien: Finding and distiributing information on alternatives

 

Tietoa myös (linkit oikealla ->):

Joint Research Centre: Alternatives to animal testing & Safety assessment of chemicals

ECHA - Euroopan kemikaalivirasto ja eläinkokeet (REACH -asetuksen vaatimukset eläinkokeille)

FICAM on suomalainen vaihtoehtomenetelmäkeskus

 

Päivitetty