Kunniamerkit

Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee esitykset hengenpelastusmitalien ja väestönsuojelun ansiomitalien myöntämiseksi. Etelä-Suomen AVI hoitaa myös hengenpelastusmitalilautakunnan sihteeritehtäviä.

Hengenpelastusmitali

Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Hengenpelastusmitalihakemus lähetetään sen alueen AVIlle, jonka alueella teko on tapahtunut tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, sille AVIlle, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Hakemus toimitetaan AVIn kirjaamoon.

Hengenpelastusmitalin antamista koskevat ehdotukset käsitellään hengenpelastusmitalilautakunnassa.

Väestönsuojelumitali

Sisäministeri myöntää väestönsuojelun hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineille ensimmäisen luokan ansiomitalin ja ansiokkaasti toimineille toisen luokan ansiomitalin.

Mitali myönnetään ansioista, joita on osoitettu väestönsuojelun kehittämisessä niiden uhkien torjumiseksi, joita häiriötilanteet ja poikkeusolot voisivat aiheuttaa.

Kuntien, pelastuslaitosten ja muiden yhteistoimintatahojen esitykset toimitetaan AVIn kautta sisäministeriöön.

Tietoa alueelta

Kunniamerkit - Itä-Suomi

Lisätietoja:

Hengenpelastusmitalit
suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909

Väestönsuojelumitalit
suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883
johtaja Taina Rautio, p 0295 017 042

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty