› Graafinen versio

Toiminnantarkastajan määrääminen

Asunto-osakeyhtiölain, asumisoikeusyhdistyslain ja osuuskuntalain mukaan myös laissa säädetty määrävähemmistö osakkeenomistajista tai jäsenistä voi vaatia toiminnantarkastajan valitsemista yhteisön kokouksessa. Osakkeenomistaja tai jäsen voi tehdä aluehallintovirastolle hakemuksen kuukauden kuluessa kokouksesta, jos toiminnantarkastajaa ei valittu. Hakemuksen käsittelemisestä peritään hakijalta suoritemaksu.

Yhtiön tilintarkastajan määrääminen siirtyi 1.1.2016 Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Aluehallintovirasto on voinut määrätä tilintarkastajan yhteisölle, jolle ei ole valittu lain mukaista tilintarkastajaa. Tällaisia yhteisöjä ovat olleet mm. osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Tehtävä siirtyi 1.1.2016 voimaan tulleen uuden tilintarkastuslain nojalla Patentti- ja rekisterihallitukselle.

1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151141) nojalla Patentti- ja rekisterihallituksesta tulee tilintarkastusalan toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen yhteystiedot osoitteessa (www.prh.fi)

Päivitetty