› Graafinen versio

Toiminnantarkastajan määrääminen

Asunto-osakeyhtiölain, asumisoikeusyhdistyslain, osuuskuntalain ja yhdistyslain mukaan yhteisöllä on laissa säädetyissä tilanteissa oltava yhteisön kokouksen valitsema toiminnantarkastaja. Kuka tahansa saa tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen toiminnantarkastajan määräämiseksi, jos yhteisöllä ei ole toiminnantarkastajaa. Ilmoituksen käsittely on maksutonta.

Asunto-osakeyhtiölain, asumisoikeusyhdistyslain ja osuuskuntalain mukaan laissa säädetty määrävähemmistö osakkeenomistajista tai jäsenistä voi vaatia toiminnantarkastajan valitsemista. Vaatimus on tehtävä yhteisön kokouksessa.

Osakkeenomistaja tai jäsen voi tehdä aluehallintovirastolle hakemuksen toiminnantarkastajan määräämiseksi kuukauden kuluessa kokouksesta, jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu. Hakemuksen käsittelemisestä peritään hakijalta suoritemaksu.

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee tilintarkastajan määräämistä koskevat asiat 1.1.2016 lähtien.

Patentti- ja rekisterihallituksen yhteystiedot osoitteessa (www.prh.fi)

Päivitetty