Tilastotietoa

Aluehallintovirasto (AVI) kerää alueen koulutukseen liittyvää tietoa opetus- ja sivistystoimen peruspalvelujen arvioinnin, kuntien/oppilaitosten itse arvioinnin, koulutuksen kehittämisen, suunnittelun ja ennakoinnin tueksi sekä tiedotusta varten.

Eri alueiden tilastotiedot löytyvät, kun teet aluevalinnan sivun oikeasta yläkulmasta (Valitse alue).

Tietoa alueelta

Tilastotietoa - Lappi

Peruskoulun aloittavien ikäluokka 2019 (pdf, 116 kt)

Erityisoppilaat kunnittain lv.2018-2019

Peruskoulun oppilaat kunnittain ja vuosiluokittain lv.2018-2019

Peruskoulun oppilaat vuosiluokittain lv. 2017-2018
Esiopetuksessa olevat oppilaat kouluissa ja päiväkodeissa 2017
 Peruskoulun aloittava ikäluokka kunnittain

Lapin oppilaitokset lukuvuosi 2016–2017

PERUSKOULUT

Koulut ja oppilaat
Peruskoulun aloittavien ikäluokka 2017 (pdf, 149kt)
Koulujen koko lv. 2016–2017: 1-6 lk:n koulut
Koulujen koko lv. 2016–2017: 7-9 lk:n koulut
Koulujen koko lv. 2016–2017: 1-9 lk:n koulut
Peruskoulun oppilaat vuosiluokittain lv. 2016-2017
Esiopetuksessa olevat oppilaat kouluissa ja päiväkodeissa
Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa kotimaittain  kunnittain
Maahanmuuttajaoppilaat esiopetuksessa kotimaittain  kunnittain
Maahanmuuttajaoppilaat valmistavassa opetuksessa kotimaittain  kunnittain
Keväällä 2016 peruskoulun päättäneiden tilanne syksyllä 2016

Lakkautetut koulut
Lakkautetut ja yhdistyneet peruskoulut vuonna 2016
Lakkautettujen koulujen määrä kunnittain vuodesta 1997 lähtien

Erityisopetus
Erityisen tuen oppilaiden kokonaismäärä kunnittain lv.2016-2017
Erityisen tuen oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan vuosina 2004–2015
Erityisen tuen oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan vuosina 2011–2015
Peruskoulun tehostetun tuen oppilaat vuosiluokittain lv.2015-2016

Opettajat      
Peruskouluasteen opettajien määrä ja kelpoisuus lv. 2016-2017

Koulumatkat ja -kuljetus
Peruskouluasteen 1-9 luokan oppilaiden koulumatkat
Kuljetuksessa olevat 1-6 luokan oppilaat koulumatkan pituuden mukaan
Kuljetuksessa olevat 7-9 luokan oppilaat koulumatkan pituuden mukaan
Kuljetuksessa olevat esiopetusoppilaat koulumatkan pituuden mukaan
Päiväkodin esiopetuksen kuljetusedun saavat oppilaat
Kuljetettavien oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista 2016-2017

LUKIOT

Opiskelijat      

Lukiokoulutuksen oppilasmäärä lv. 2016-2017

Opettajat

Lukion opettajien määrä ja kelpoisuus lv. 2016-2017

AMMATILLINEN KOULUTUS

Opiskelijat

Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä koulutuksen järjestäjittäin 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä koulutuksen järjestäjittäin ja koulutusaloittain
Oppilaiden kotipaikkakunta 20.9.2016
Koulutuksen keskeyttäneet lv. 2015–2016
Koulutuksen keskeyttämissyyt lv.2015-2016
Opintonsa oppilaitoksessa vaihtaneet   


Opettajat

Ammatillisten oppilaitosten opettajat ja muu henkilökunta sekä kelpoisuus lv. 2016-2017

KANSANOPISTOT, KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT JA TAITEEN PERUSOPETUS

Lapin kansanopistot, opintolinjat, opiskelijat ja henkilökunta
Lapin kansalaisopistot, opetustuntien määrä, opiskelijat ja henkilökunta 
Taiteen perusopetus Lapissa työvuonna 2016–2017
 

MUUT

Päiväkotien lukumäärä Lapin kunnissa 2016

 

Peruskoulun aloittavien ikäluokka (pdf, 134kt)


Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- vastuualueen johtaja Kaisa Post, puh. 0295 017 355

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty