Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Potilas hyökkäsi siivoojan kimppuun – Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille yhteisösakko

Itä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon. Sairaalan psykiatrian osastolla oli laiminlyöty tehdä tarvittavat järjestelyt työntekijöihin kohdistuvan väkivallan uhan ehkäisemiseksi.

Käräjäoikeus tuomitsi 2.4.2020 sairaanhoitopiirin työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoon sekä maksamaan valtiolle rikosuhrimaksua 800 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi sairaanhoitopiirin maksamaan tapaturmassa loukkaantuneelle siivoojalle oikeudenkäyntikuluja ja tapaturmakorvauksia noin 13 500 euroa.

Tapaus liittyy Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian osastolla maaliskuussa 2017 sattuneeseen työtapaturmaan. Osastolla hoidettavana ollut potilas oli hyökännyt osastolla siivoamassa olleen laitoshuoltajan kimppuun ja lyönyt tätä päähän. Siivooja oli ulkopuolisen työnantajan työntekijä. Työsuojeluviranomaisen tapaturmatutkinnassa ilmeni, että osastolla ei ollut toteutettu riittäviä järjestelyjä sen varmistamiseksi, etteivät potilaat pääse vahingoittamaan sairaalan omia eivätkä ulkopuolisten yritysten työtekijöitä.

Käräjäoikeus totesi, että sairaanhoitopiirin velvollisuutena olisi ollut huolehtia, että siellä käyville sairaalan ulkopuolisille työntekijöille annetaan riittävät ohjeet osaston potilaiden aiheuttaman väkivallan uhan välttämiseksi. Sairaalan olisi pitänyt myös järjestää ulkopuolisten työntekijöiden kulunvalvonta niin, etteivät osastolla väkivaltaisesti käyttäytyvät potilaat liiku vapaasti työntekijöiden lähettyvillä. Osastolla oli laiminlyöty myös tarpeelliset työtilojen turvallisuusjärjestelyt, kuten hätäpoistumisreittien järjestäminen niihin työtiloihin, joissa tehdään väkivallan uhkaa sisältävää työtä. Myös avun hälyttämiseen tarkoitettujen laitteiden järjestelyissä oli ollut puutteita. Sairaalan velvollisuutena olisi myös ollut huolehtia, että osastolla työskentelevät hoitajat saavat jatkuvasti ja riittävän usein toistuvasti koulutusta väkivallan uhan hallintaan. Lisäksi sairaalan olisi tullut varmistua, että myös osastolla käyville ulkopuolisten työnantajan työntekijöille on annettu ajantasainen koulutus väkivallan uhan hallintaan.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio numero R 19/702.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka


Päivitetty