Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Yhteisen työpaikan työsuojeluvastuut kirkastuivat

nelivuotisella valvontahankkeella
 

Työsuojelun vastuualue

 

Työsuojeluviranomaisen nelivuotinen Yhteiset työpaikat -valvonta-, tutkimus- ja viestintähanke on tullut maaliin. Hankkeen puitteissa työsuojelutarkastajat tekivät eri puolella Suomea yhteensä 915 tarkastusta. Valvonnan kohteiksi valikoituvat teollisuuden kunnossapidon työpaikat, jonne tehtiin 645 tarkastusta, teollisuusrakentamisen työpaikat 200 tarkastusta sekä palvelualan työpaikat noin sata tehtyä tarkastusta.

- Olimme saaneet sidosryhmiltä eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä palautetta, että yhteisiin työpaikkoihin olisi syytä suunnata resursseja, kertoo hankkeen synnystä johtaja Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Karkeasti määriteltynä yhteisestä työpaikasta on kyse silloin, kun töiden vaarat ovat yhteiset ja joku työnantajista on sellaisessa asemassa, että käyttää pääasiallista määräysvaltaa työntekopaikalla.

Vuosina 2016-2019 toteutetussa hankkeessa valvottiin yhteisellä työpaikalla toimivia työnantajia. - Valvonnalla pyrittiin varmistamaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työantajan lainmukainen toimintatapa. Tämä voitiin varmistaa valvomalla muita yhteisellä työpaikalla toimivia työnantajia ja itsenäisiä työnsuorittajia, kertoo hankkeen koordinaattori ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Kun työpaikka on yhteinen, siitä seuraa työnantajille ja itsenäisille työn suorittajille omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa. Valvontaa kohdennettiin yhteisten työpaikojen rajapintoihin. - Näin kaikkien työpaikalla työskentelevien työtekijöiden todellinen työturvallisuus tuli valvottua riippumatta työnantajasta. Hankkeen lopputuloksena saatiin valvontakokemusten pohjalta kehitettyä malli yhteisen työpaikan valvontaan sekä tietoa siitä, miten yhteinen työpaikka tunnistetaan, ylitarkastaja Rajala toteaa.

Hanke selkeytti yhteiset työpaikat -käsitettä ja kehitti tapoja tunnistaa yhteisiin työpaikkoihin liittyviä erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi työsuojelun vastuut, eri toimijoiden roolit ja keskinäiset suhteet sekä tiedon kulku.

Myös tutkimus- ja viestintähanke

Hankkeeseen sisältyi myös tutkimusosio. Tutkimuksessa kävi mm. ilmi, että yhteisiä työpaikat ovat selkeästi yleisimpiä rakentamisen, teollisuuden sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Tutkimuksen mukaan kehitys on tuonut mukanaan myös työn tekemisen tilanteita ja paikkoja, jotka eivät sisälly lainsäädännön tunnistamaan yhteisen työpaikan määritelmään, mutta joissa voi esiintyä vastaavan kaltaisia tilanteita eri työnantajien ja heidän työntekijöidensä välillä kuin yhteisillä työpaikoilla. > Hankkeen tutkimusraportti löytyy täältä

Hankkeen viestinnässä painottui sidosryhmien tapaaminen työturvallisuus- ja teollisuusalan messuilla sekä eri sidosryhmätilaisuuksissa. - Yhteensä kahdeksassa tapahtumassa kohdattiin yhteisen työpaikan työturvallisuuskysymysten tiimoilta yli 2 000 henkilöä. Lisäksi tapahtumaviestinnällä moninkertaistimme sidosryhmäkontaktien määrä, ylitarkastaja Hanna Kaisa Rajala summaa. > Hanke messuilla löytyy täältä ja täältä

Hankkeesta ja sen tuloksista järjestettiin verkkopohjainen seminaari eli webinaari, jonka tiivistelmän voi katso täältä

Yhteiset työpaikat -hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta 2020. > Se löytyy tuolloin täältä

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue


Päivitetty