Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma julkaistu - tavoitteena yhdenmukainen ohjaus ja laadukas varhaiskasvatus

Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Vuonna 2020 valvonta kohdistuu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen. Alkuvuoden alueellisilla tilaisuuksilla ohjataan varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa.

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukaista valvontaa aletaan toteuttaa 1.1.2020. Ohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet. Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja.

Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat varhaiskasvatusta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kunnat valvovat myös yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluita. Aluehallintovirasto seuraa varhaiskasvatuksen ongelmakohtia ja puuttuu niihin epäkohtailmoitusten perusteella.

Valvontaohjelman lähtökohtana on, että valvontaviranomaiset toteuttavat ensisijaisesti ennakoivaa varhaiskasvatuksen valvontaa. Ohjelman toteutusta tuetaan järjestämällä erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjauskäyntejä. Monipuolisella ohjauksella ja neuvonnalla varmistetaan lainmukainen ja laadukas varhaiskasvatus sekä vähennetään epäkohtailmoituksia.

Henkilöstömitoitus valvonnan painopisteenä 2020

Valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena on erityisesti henkilöstömitoitus. Henkilöstön riittävyys pyritään varmistamaan seuraamalla päiväkodin henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Vuosina 2021 ja 2022 varhaiskasvatuksen valvonnassa painotetaan päiväkotien ryhmäkokojen toteutumista ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten noudattamista.

Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta kohdistuu erityisesti kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen. Valviran valvonnan ja ohjauksen kohteena on erityisesti yksityisten päiväkotien omavalvonta.

Henkilöstömitoitusta tarkistetaan kuntiin tehtävien kyselyiden avulla. Kyselyillä selvitetään päiväkotien henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Tämän lisäksi aluehallintovirasto tekee ennalta ilmoittamattomia ja ilmoitettavia tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan.

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat tilaisuudet käynnistyvät helmikuussa 

Aluehallintovirasto ja Valvira järjestävät vuoden 2020 alkupuolella varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia alueellisia tilaisuuksia. Lisäksi järjestetään valvontaohjelmaan liittyviä ohjaustilaisuuksia, joista tiedotetaan kuntia erikseen.

Tilaisuuksissa käydään läpi varhaiskasvatuksen valvonnan eri muotoja ja tavoitteita sekä perehdytään varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen käyttämiseen laadun varmistamisessa. Tilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille.

Tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivulla Tapahtumat ja koulutukset.

Alkuvuoden 2020 alueelliset tilaisuudet:

6.2.2020 Turku, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
19.2.2020 Seinäjoki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
3.3.2020 Vantaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
11.3.2020 Rovaniemi, Lapin aluehallintovirasto 
26.3.2020 Oulu, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
15.4.2020 Kuopio, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Lue lisää:

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2019−2020
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #vakavalo2020 

Lisätietoja:

johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, p. 0295 018 815 (tavoitettavissa 20.12.2019 asti ja 30.12.2019 alkaen)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Tiedotetta on muutettu 10.1.2020: Kuopion tilaisuuden päivämääräksi on muutettu 15.4.2020.


Päivitetty