Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tornio on perinyt puutteellisin perustein asiakasmaksuja vammaisten asumispalveluista

Lappi

Torniossa on peritty palveluasumisen erityispalveluista asiakasmaksu vammaispalvelujen asiakkailta, jotka ovat saaneet Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea. Maksu on ollut suuruudeltaan puolet hoitotuesta. Vammaispalvelulain mukaisten asumisen erityispalvelujen tulee lähtökohtaisesti olla käyttäjälleen maksuttomia.

Torniossa on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusääntö, jonka mukaan vammaisten asumispalvelusta peritään maksua asiakkailta, jotka saavat Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea.  Maksun suuruus on ollut puolet hoitotuesta tai hoitotuen ja asiakkaan osoittamien erityiskustannusten välinen erotus.

Käytössä oleva asiakasmaksusääntö on sellaisenaan virheellinen eikä se perustu lakiin. Vammaispalvelulain tarkoittaman asumispalvelun tulee lähtökohtaisesti olla saajalleen maksutonta. Asiakasmaksua voidaan asiakasmaksulain nojalla periä ainoastaan silloin, kun henkilölle on myönnetty tukea, kuten eläkkeen saajan hoitotukea, nimenomaisesti asumisen erityskustannuksiin. Kunta ei voi omalla päätöksellään linjata, että henkilön saama tuki on kohdennettava asumisen erityskustannuksiin ilman, että on ensin selvitetty, mihin tarkoitukseen tuki kulloinkin on myönnetty.

Aluehallintovirasto on kehottanut Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaa viipymättä korjaamaan virheellisen asiakasmaksusääntönsä ja ohjeistamaan virkamiehiään asiassa. Lautakuntaa on kehotettu myös ilmoittamaan niille asiakkaille, joilta mahdollisesti on peritty maksua väärin perustein, miten asiakas voi vaatia virheellisesti perittyjen maksujen palauttamista.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujentuottajia, jotta asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat. Myös palvelujentuottajien toiminnan ja menettelytapojen on oltava säädöstenmukaisia.


Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen, p. 0295 017 378
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Päivitetty