Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken har publicerats - målet är en enhetlig styrning och småbarnspedagogik av hög kvalitet

Målet för det riksomfattande tillsynsprogrammet är att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. År 2020 kommer tillsynen särskilt att gälla personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken. I början av året ordnas det regionala evenemang med information till dem som anordnar småbarnspedagogik.

Regionförvaltningsverket och Valvira har tillsammans utarbetat ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. Tillsynen enligt programmet inleds från och med den 1 januari 2020. Tillsynsprogrammet beskriver de centrala principerna för tillsynen av småbarnspedagogiken och har slagit fast årliga prioriterade tillsynsområden. Syftet är att ge modeller för en enhetlig styrning och tillsyn av småbarnspedagogiken och förtydliga tillsynsmyndigheternas roller.

Regionförvaltningsverket och Valvira övervakar småbarnspedagogiken inom offentliga och privata sektorn. Kommunerna övervakar också småbarnspedagogiken inom den privata sektorn. Regionförvaltningsverket följer med problem inom småbarnspedagogiken och vidtar åtgärder på basis av anmälningar om missförhållanden.

Utgångspunkten för tillsynsprogrammet är att tillsynsmyndigheterna i första hand utövar proaktiv tillsyn av småbarnspedagogiken. För att främja genomförandet av programmet ordnar regionförvaltningsverket olika regionala evenemang och genomför handledningsbesök. En mångsidig handledning och rådgivning bidrar till en hög kvalitet på småbarnspedagogiken och minskar antalet anmälningar om missförhållanden.

Tillsyn av personaldimensioneringen under 2020

Enligt tillsynsprogrammet kommer tillsynen av småbarnspedagogiken under 2020 särskilt att gälla personaldimensioneringen. Genom att följa med daghemmens personalmängd i förhållande till antalet barn strävar man efter att trygga en tillräcklig personalmängd. Under 2021 och 2022 kommer tillsynen över småbarnspedagogiken särskilt att inriktas på gruppstorlekarna i daghemmen och hur personalen uppfyller behörighetskraven.

Regionförvaltningsverkets tillsyn och styrning gäller särskilt småbarnspedagogik som kommunerna anordnar, medan Valvira särskilt fokuserar på de privata daghemmens egenkontroll.

Personaldimensioneringen kommer att kontrolleras med hjälp av enkäter som skickas till kommunerna. Med dessa undersöker vi hur många anställda det finns på daghemmen i förhållande till antalet barn. Utöver detta gör regionförvaltningsverket oanmälda och i förväg anmälda inspektionsbesök beroende på den regionala situationen.

Informationsevenemang för småbarnspedagogiken startar i februari 

Regionförvaltningsverket och Valvira ordnar i början av 2020 regionala informationsevenemang som riktar sig till aktörer inom småbarnspedagogiken. Dessutom kommer det att ordnas evenemang med vägledning om tillsynsprogrammet. Kommunerna informeras om dessa separat.

Under evenemangen behandlar man de olika formerna av tillsyn över småbarnspedagogik och målet för tillsynen och ger information om hur egenkontrollplanen ska upprättas och användas för att garantera kvaliteten på småbarnspedagogiken. Evenemangen riktar sig i första hand till dem som anordnar småbarnspedagogik och till privata serviceproducenter.

Evenemangens program och länkarna till anmälan publiceras på regionförvaltningsverkets webbsida Evenemang och utbildningar.

Regionala evenemang i början av 2020:

Evenemanget i Vanda 3.3.2020 är tvåspråkigt. De övriga hålls endast på finska.

6.2.2020 Åbo, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
19.2.2020 Seinäjoki, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
3.3.2020 Vanda, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
11.3.2020 Rovaniemi, Regionförvaltningsverket i Lappland 
26.3.2020 Uleåborg, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
3.3.2020 Kuopio, Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken 2019–2020

Följ genomförandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #vakavalo2020

Ytterligare information:

överinspektör för bildningsväsendet Malin Eriksson, tfn 0295 018 618 (anträffbar 20.12.2019 och fr.o.m. 7.1.2020)
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Päivitetty