Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Postilakon vaikutus asiointiin aluehallintovirastojen kanssa

PAU on ilmoittanut postinjakelua koskevista työtaistelutoimista 11.-24.11.2019. Aluehallintovirastojen osalta postilakko ei vaikuta asioiden vireille saattamiseen, jos asiointi tapahtuu sähköisesti tai henkilökohtaisesti toimipisteessämme. Jos asia saatetaan vireille kirjepostina, pyydämme asiakkaitamme huomioimaan häiriöt postin jakelussa. Postilakon aikana lähetysten kulussa voi olla useiden päivien viiveitä. Työtaistelun vaikutuksista postin kulkuun kerrotaan posti.fi-sivuilla.

Jos kyseessä on aluehallintoviraston jo asettama, työtaistelutoimenpiteiden aikajaksolla umpeutuva määräaika, suosittelemme teitä olemaan yhteydessä aluehallintovirastossa asiaanne käsittelevään virkamieheen.

Jos asia halutaan panna vireille, toimittakaa hakemus, ilmoitus, kantelu tai muu asiakirja sille aluehallintovirastolle, jonka tehtäviin asian käsittely kuuluu. Jos vireillepanoasiakirja on toimitettava aluehallintovirastoon tietyssä määräajassa (esimerkiksi muutoksenhakukirjelmä ja eräät hakemukset), tulee asiakirjan olla perillä toimivaltaisessa aluehallintovirastossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan (klo 16.15) päättymistä.

Asiakirjan voi lähettää sähköpostitse, postitse, tietyissä asioissa sähköisen asioinnin kautta tai tuomalla asiakirja aluehallintovirastoon henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä. Sähköpostitse toimitettava asiakirja tulee lähettää asianomaisen aluehallintoviraston viralliseen asiointiosoitteeseen.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ryhmäpäällikkö Anne Jokinen, puh. 0295 016 547etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty