Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilon Äänekoskella on korjattava puutteet toiminnan keskeyttämisen uhalla

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Äänekosken Suolahdessa sijaitsevan Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:n huolehtimaan välittömästi siitä, että toimintayksikössä on asiakasturvallisuuden varmistamiseksi riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa. Yksikössä tulee olla vähintään kaksi hoitajaa jokaisessa työvuorossa kaikkina viikonpäivinä, myös juhlapyhinä, pois lukien yövuorot.

Aluehallintovirasto on antanut palveluntuottajalle samasta asiasta määräyksen toukokuussa 2019 ja palveluntuottaja on sitoutunut sen noudattamiseen. Aluehallintoviraston saamien tietojen mukaan määräystä ei kuitenkaan ole noudatettu. Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö.

Lisäksi aluehallintovirasto velvoittaa Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:tä huolehtimaan välittömästi siitä, että asiakkaiden itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä luovutaan ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan. Aluehallintovirasto velvoittaa myös palveluntuottajaa hankkimaan yksikköön laissa edellytetyn kelpoisuuden omaavan palvelujen vastuuhenkilön sekä vastaavan sairaanhoitajan 31.1.2020 mennessä. Palvelujen vastuuhenkilö ja lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja voivat olla sama henkilö. Edellä mainittuja määräyksiä tulee noudattaa ratkaisun mukaan joko välittömästi tai viimeistään 31.1.2020 mennessä sillä uhalla, että yksikön toiminta keskeytetään.

Lisätietoja:

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Aarnio p. 0295 018 576 tai jaana.aarnio(at)avi.fi.

Tavoitettavissa 20.12.2019 klo 16.30 saakka ja jälleen loman jälkeen 2.1.2020 alkaen.   


Päivitetty