Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Oikaisuvaatimus ei muuttanut Annomen Oy:lle annettua kielteistä rekisteröintipäätöstä

Aluehallintovirasto on hylännyt Annomen Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien päätöstä, jossa aluehallintovirasto päätti olla merkitsemättä Annomen Oy:tä perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Aluehallintovirasto antoi 25.9.2019 päätöksen, jossa se epäsi Annomen Oy:n merkitsemisen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Annomen Oy toimitti 18.10.2019 aluehallintovirastolle oikaisuvaatimuksen sekä hakemuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja kieltämisestä. Päätös täytäntöönpanon keskeyttämisestä oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi annettiin 30.10.2019.

Oikaisuvaatimukseen liittyvä päätös on annettu 9.12.2019. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt seikat eivät muuta aluehallintoviraston näkemystä Annomen Oy:n vakavaraisuudesta. Annomen Oy ei täytä perintärekisterilain mukaisia vakavaraisuusedellytyksiä.

Toiminnanharjoittajan tulee lopettaa perintätoiminnan harjoittaminen 30 päivän kuluttua siitä, kun se on saanut tiedoksi päätöksen, ellei Helsingin hallinto-oikeus muutoksenhakuviranomaisena toisin määrää.  Annomen Oy on saanut päätöksen tiedoksi 20.12.2019, joten sen pitää noudattaa päätöstä ja lopettaa perintätoiminnan harjoittaminen 20.1.2020 alkaen, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Tiedote 25.9.2019 annetusta päätöksestä

Tiedote 30.10.2019 annetusta päätöksestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Sen, joka aikoo harjoittaa perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi.

Lisätietoja
ylitarkastaja Sinikka Laaksonen
ylitarkastaja Risto Pennanen
etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto


Päivitetty