Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tavase Oy:lle luvan tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Kangasalan osalta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.12.2019 (Dnro LSSAVI/7750/2018) antamallaan päätöksellä nro 286/2019 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle Kangasalan osalta. Päätös koskee Roineen raakavedenottoa, sen imeyttämistä Vehoniemen harjulla ja muodostuvan tekopohjaveden ottamista. Hankkeen Pälkänettä koskeva osa ratkaistaan myöhemmin.

Päätös on saatavilla: www.avi.fi/lupatietopalvelu

Lisätietoja:

Johtaja Tarja Savea-Nukala, puh. 0295 018 777
Ympäristöneuvos Arto Paananen, puh. 0295 018 787
Ympäristöneuvos Reko Vuotila, puh. 0295 018 783
Ympäristöneuvos Satu Ahola, puh. 0295 018 744

sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty