Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Hiihtokeskushanke tarkastaa hissien työturvallisuuden

Työsuojelun vastuualue

Valtakunnallinen hiihtohisseihin keskittyvä työsuojeluhanke on pyörähtänyt käyntiin. Hankkeen päämääränä on varmistaa, että käytössä olevat hiihtohissit ovat työntekijöille turvallisia ja EU:n vaatimusten mukaisia. Vuoden 2020 loppuun kestävän hankkeen aikana aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat suuntaavat valvontaa valtakunnallisesti kattavasti hiihtokeskuksiin ja köysiratalaitteistoihin. Noin 40 prosenttia tarkastettavista kohteista on Pohjois-Suomessa eli arvion mukaan 170 hiihtohissiä.

- Tavoitteenamme on tunnistaa merkittävimmät riskit ja kohdentaa valvontaa siten, että köysiratalaitteistojen parissa työskentelevien henkilöiden työolosuhteet ja työturvallisuus parantuvat, kertoo hankkeen koordinaattori Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen   aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Rajala muistuttaa, että työnantajan on ilmoitettava tarkastuksesta työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. - Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että työsuojeluvaltuutettu on tarkastuksessa läsnä. Mikäli työpaikalla ei ole työsuojeluvaltuutettua, asiasta on ilmoitettava työntekijöille muuten sopivalla tavalla.

Taustalla uusi EU:n asetus

Hankkeen taustalla on uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, joka korvaa köysiratalaitteistoja koskevan direktiivin ja sen kansalliset versiot eli Suomessa valtioneuvoston asetuksen henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista.

- Varmistamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, että työpaikoilla on riittävät tiedot uudesta EU-asetuksesta ja kansallisesta asetuksesta, täsmentää ylitarkastaja Rajala. Hankkeen verkostoja ja yhteistyötahoja ovat Suomen Hiihtokeskusyhdistys Ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Tukes ja alan muut toimijat.

- Työpaikkatarkastuksilla tarkastamme laitteen fyysisiä ominaisuuksia, esimerkiksi onko laitteen huoltotasot putoamissuojauksen kannalta turvallisia käyttäjälle. Lumettomana aikana tehdyssä valvonnassa otetaan huomioon myös hiihtohissipyöräily. Markkinavalvontatarkastuksilla selvitämme, onko CE-merkintä asianmukaisesti hiihtohissien turvakomponenteissa ja ovatko EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset kunnossa, sanoo ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Hanke on toimittanut valvontakohteille ohjeen Näin valmistaudut tarkastukseen

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Lait ja asetukset:
> Työsuojeluviranomaisen toiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).
> Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
> Hiihtohissejä koskee uusi kansallinen asetus (220/2018) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ((EU) 2016/424).  


Päivitetty