Tarvittavat henkilötiedot

Se, mitä henkilötietoja käsittelemme, riippuu merkittävästi asian luonteesta eli siitä, mitä tietoja asian käsittely välttämättä edellyttää, sekä siitä, mitä asiaan liittyviä tietoja sinä tai sinun puolestasi asioiva on meille toimittanut. Periaatteenamme on, että vain asiaan olennaisesti liittyvät tiedot säilytetään, jotta voimme minimoida henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä riskejä ja välttää asiaan kuulumattomien tietojen säilyttämisen.

Asiayhteydestä riippuen käsittelemme tavanomaisesti seuraavia henkilötietoja:

  • etunimi ja sukunimi
  • yhteystiedot
  • kansalaisuus
  • henkilötunnus ja/tai syntymäaika
  • virka- tai ammattinimike
  • työpaikka- tai organisaatiotieto
  • käsiteltävään asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat, kuten asian diaarinumero, käsittelytoimenpiteet, päätöstiedot, hanketiedot ja maksatustiedot sekä asiaan toimitettu relevantti muu asiakirja-aineisto, jotka saattavat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Esimerkiksi terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelyssä käsittelemme tavallisesti terveyttä koskevia tietoja, sillä asian ratkaiseminen edellyttää sitä.

Asian käsittelyn yhteydessä säilytämme vain välttämättömät ja olennaiset tiedot. Aina emme voi kontrolloida sitä, mitä tietoja meille toimitat. Mikäli asiasi edellyttää, että sinä toimitat meille tietoja, suosittelemme, että kiinnität erityistä huomiota siihen, että toimitat meille vain ne tiedot, jotka ovat asian ratkaisemisen kannalta välttämättömiä ja oleellisia. Parhaiten varmistat, että toimitat meille vain asiasi kannalta välttämättömät ja oleelliset tiedot, jos toimitat tietoja asiointiin tarjoamallamme lomakkeella tai sähköisessä palvelussa. Muussa tapauksessa, mikäli olet epävarma, voit varmistaa asiaa varten tarvitsemamme tiedot meiltä ennen tietojen lähettämistä. Ota tällöin yhteyttä oman alueesi aluehallintovirastoonKuntaluettelosta näet sen avin nimen, jonka alueella asuinkuntasi on. (avi.fi/web/avi/kuntaluettelo)

 

Päivitetty