Suuronnettomuudet

Aluehallintovirasto (AVI) avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä, kun kyseessä on hyvin laaja ja vakava suuronnettomuus.

Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jota on kuolleiden, loukkaantuneiden, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana.

Pelastuslaitokset vastaavat omalla alueellaan sattuneista pelastustoimen onnettomuuksista, mutta jos onnettomuus on alueen resursseihin nähden liian suuri, muiden pelastuslaitosten tulee tarvittaessa antaa apua. Myös puolustusvoimat ja muut viranomaiset ovat velvollisia avustamaan.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty