Suunnittelu ja seuranta

Aluehallintoviraston tulosohjauksen keskeiset asiakirjat ovat strategia-asiakirja ja tulossopimus. 

Aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (Ely-keskus) on laadittu yhteinen strategia-asiakirja 2020 - 2023. Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.

Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Virastokohtaisessa tulossopimuksessa määritellään toiminnan keskeiset tavoitteet, henkilöstökehys ja määräraha. Tulossopimus tehdään valtiovarainministeriön kanssa.  ao aluehallintovirastolle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut työsuojelun vastuualueiden kanssa runkosuunnitelman. Runkosuunnitelma on työsuojelun vastuualueiden strategia, jonka perusteella sosiaali- ja terveysministeriö laatii nelivuotiset tulossopimukset työsuojelun vastuualueille, joita on viidessä aluehallintovirastossa.

Strategian seurannasta ja arvioinnista vastaavat valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten sekä niitä ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa.

AVIt ovat yksi kirjanpitoyksikkö, jonka nimi on Etelä-Suomen aluehallintovirasto
-kirjanpitoyksikkö. Kirjanpitoyksikkö laatii vuosittain tilinpäätöksen, johon sisältyy toimintakertomus.

Vuoteen 2014 asti jokainen aluehallintovirasto laati myös erillisen tuloksellisuusraportin.


Suunnitelmat ja seuranta

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia 2020–2023 (4.5 Mt, pdf)

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia 2020–2023 – vaikutusten arviointi (581 kt, pdf)

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja 2016 – 2019
 

Aluehallintovirastojen tulossopimukset ja tuloksellisuusraportit:

Aluehallintovirastojen ja valtiovarainministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2019 (vm.fi)

Aluehallintovirastojen ja valtiovarainministeriön välinen tulosopimus vuodelle 2018
sekä ennakolliset tavoitteet vuodelle 2019
(vm.fi)

Virastokohtaiset suunnittelu ja seuranta -sivut

Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi, Pohjois-Suomi

Päivitetty