Sosiaalipalvelut ja perheasiain sovittelu


HUOM! PDF-lomakkeiden avaus, täydennys ja tulostus tapahtuu parhaiten  Mozilla Firefox- ja Google Chrome -selaimilla.
 

|Erikoistumiskoulutus| Potilasasiakirjat | Toimintakertomus Perheasiain sovittelu |

* Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille. Sähköinen asiointipalvelu ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

* Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

Yksityiset luvanvaraiset sosiaalipalvelut

Yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen yhteiset lomakkeet

Erikoistumiskoulutus

Potilasasiakirjat

Toimintakertomus

Perheasiain sovittelu

Päivitetty