› Graafinen versio

Ruotsinkielinen opetus

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa.

Palveluyksikön tehtävänä on:

  • hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta
  • toimia asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa, kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa
  • toimia asiantuntijana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) toimialaan kuuluvissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa   

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa