› Graafinen versio

Rekisteröinnin edellytykset

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin rekisteröinnin edellytykset ovat seuraavat:

 • Ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.
 • Ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen ja hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa.
 • Ilmoituksen tekijä on luotettava.
 • Ilmoituksen tekijä on vakavarainen.
 • Ilmoituksen tekijä on ilmoittanut perintätoiminnasta vastaavan henkilön, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset.
 • Ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan asiakasvaroista.
 • Ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Lisätietoja rekisteröinnin edellytyksistä sekä niiden arviointiin tarvittavista selvityksistä on saatavilla rekisteri-ilmoituslomakkeen täyttöohjeesta.

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Perintätoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Perintätoiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt.

Lisäksi perintätoiminnan harjoittajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettamisesta.

Rekisteröintipäätös ja vastaavan henkilön muutos sekä oikeushenkilön luotettavuus- ja vakavaraisuusselvitysten alaisten henkilöiden muutos ovat maksullisia (ks. https://www.avi.fi/web/avi/asiointi-maksut).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmoituksentekijä on perintärekisterilain nojalla velvollinen toimittamaan aluehallintovirastolle sellaiset rekisteröinnin edellytysten arvioimiseksi tarpeelliset tiedot, joita aluehallintovirasto ei voi hankkia viran puolesta.

Ulkomaisista henkilöistä, joiden luotettavuus ja vakavaraisuus tulee perintärekisterilain mukaan arvioida, tulee lähtökohtaisesti toimittaa aluehallintovirastolle seuraavat selvitykset:

 • Rikosrekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Ote liiketoimintakieltorekisteristä
 • Ote konkurssi- yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyrekistereistä
 • Ote ulosottorekisteristä
 • Ote luottotiedoista
 • Verotuspäätös

Mikäli joitakin selvityksiä ei ole saatavilla kyseisestä valtiosta, tarvittavat selvitykset harkitaan tapauskohtaisesti.

Vastaavia tietoja tarvitaan myös esimerkiksi sellaisen Suomen kansalaisen osalta, joka asuu ulkomailla. Tarvittaessa saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä aluehallintovirastoon (elinkeinot.etela(a)avi.fi).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä aluehallintovirastossa löydät tietoa täältä (http://www.avi.fi/web/avi/tietosuoja).

 

Päivitetty