› Graafinen versio

Rekisteröinnin edellytykset

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkitsemisen edellytykset ovat seuraavat:

 • Ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.
 • Ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen ja hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa.
 • Ilmoituksen tekijä on luotettava.
 • Ilmoituksen tekijä on vakavarainen.
 • Ilmoituksen tekijä on ilmoittanut perintätoiminnasta vastaavan henkilön, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset.
 • Ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan asiakasvaroista.
 • Ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Lisätietoja rekisteröinnin edellytyksistä sekä niiden arviointiin tarvittavista selvityksistä on rekisteri-ilmoituslomakkeen täyttöohjeessa. (linkki ohjeeseen)

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Ilmoituksentekijän tulee toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) sellaiset rekisteröinnin edellytysten arvioinnissa tarvittavat tiedot, joita virasto ei voi hankkia viran puolesta.

Ulkomaisista henkilöistä, joiden luotettavuus ja vakavaraisuus tulee perintärekisterilain mukaan arvioida, tulee toimittaa seuraavat selvitykset AVIlle:

 • Rikosrekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Ote liiketoimintakieltorekisteristä
 • Ote konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyrekisteristä
 • Ote ulosottorekisteristä
 • Ote luottotiedoista
 • Verotuspäätös

Mikäli joitakin selvityksiä ei ole mahdollista saada kyseisestä valtiosta, tarvittavat selvitykset harkitaan tapauskohtaisesti. Henkilöiden luotettavuus ja vakavaraisuus arvioidaan saatujen selvitysten pohjalta.

Yllä mainittuja tietoja tarvitaan myös esimerkiksi sellaisen Suomen kansalaisen osalta, joka asuu ulkomailla. Tarvittaessa saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä AVIn sähköpostiin elinkeinot.etela@avi.fi 

Muutokset

Perintätoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava AVIlle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Perintätoiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt. Myös toiminnan lopettamisesta pitää ilmoittaa AVIlle.

Maksut

Rekisteröintipäätös, vastaavan henkilön muutos sekä oikeushenkilön luotettavuus- ja vakavaraisuusselvitysten alaisten henkilöiden muutokset ovat maksullisia. Linkki verkkosivulle Maksut (www.avi/asiointi-maksut).

https://www.avi.fi/documents/10191/12981904/Maksutaulukko_1.3.pdf/e4ff81a8-3736-4551-9cf0-77d253457346

 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä aluehallintovirastossa löytyy tietoa viraston verkkosivuston kohdasta tietosuoja (www.avi.fi/web/avi/tietosuoja).

Päivitetty