› Graafinen versio

Rekisteri

Lupaviranomaiset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valtontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot (AVI) pitävät yhdessä valtakunnallista tietojärjestelmää (yksityisten palvelujen antajien rekisteri) edellä mainittujen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja tilastointia varten. Vastuullisena rekisterinpitäjänä toimii Valvira, joka myös vastaa tietojärjestelmän toimivuudesta.

Päivitetty

muualla verkossa

lomakkeet