Raha ja omaisuus

 • Kuluttajaluotot
  AVI valvoo alueellaan kuluttajaluottojen markkinoinnin lainmukaisuutta.
 • Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät
  Etelä-Suomen AVI ylläpitää valtakunnallista rekisteriä muista kuin Finanssivalvonnan valvomista kuluttajaluottoja tarjoavista luotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä sekä valvoo niiden toimintaa.
 • Löytötavaratoimistot
  Länsi- ja Sisä-Suomen AVI myöntää luvat löytötavaratoimistoille ja valvoo niiden toimintaa.
 • Panttilainauslaitokset
  Etelä-Suomen AVI myöntää valtakunnallisesti luvat panttilainauslaitoksille ja valvoo niiden toimintaa.
 • Perintä
  Etelä-Suomen AVI pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. AVI myös valvoo, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa