› Graafinen versio

Peruspalvelujen arviointi

Arviointi perustuu kirjastolakiin. Arvioinnin tulosten avulla aluehallintoviranomainen seuraa kirjastopalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään valtakunnallisessa kehittämistyössä ja säädösvalmistelussa. Kirjastotoimen arviointikohteet sovitaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  Arviointiraportteihin voi tutustua osoitteessa www.patio.fi. Peruspalvelujen lisäksi tehdään myös muita alueellisia arviointeja ja kuntakäyntejä. Kirjastojen itsearvioinnin tukena on opetus- ja kulttuuriministeriön tilastotietokanta, Suomen yleisten kirjastojen tilastot.


 

Tietoa alueelta

Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Kirjastotoimen arviointikohteena oli 2017 lasten lukemista ja lukutaitoa edistävät kirjastopalvelut. Kirjastolain (1492/2016) mukaan yleisen kirjaston tulee edistää lukemista ja lukutaitoa ja kehittää niihin liittyviä palveluja ja toimintamuotoja. Lukutaitoa edistävien palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla.

Arviointiraportti


Päivitetty

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa