Perintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Sen, joka aikoo harjoittaa perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi.

AVI myös valvoo, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. AVIn on kiellettävä lainvastaisesti ilman rekisteröintiä harjoitettu perintätoiminta.

Perintätoiminnalla tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

Rekisteröitymisvelvollisuutta ei ole muun muassa, jos

  • velkoja perii omia saataviaan
  • velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
  • perintätoiminta on satunnaista, eikä sitä markkinoida tai
  • toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty, esimerkiksi luottolaitosten, rahasto- ja vakuutusyhtiöiden toiminnassa sekä asianajajien osalta

YHTEYSTIEDOT:

  • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)avi.fi

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.  Suojattu sähköposti

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9, Helsinki

PL150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029
ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 016 146
ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 016 573
ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 016 680
ylitarkastaja Matti Laiho, puh. 0295 016 546
ylitarkastaja Jouni Kiviniemi, puh 0295 016 627
tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182 (rekisteröintiasiat)

Tietoa alueelta


Päivitetty