Pelastustoimi

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason raportoinnista sisäministeriölle 
  • avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa, tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä
  • osallistua pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen
  • edistää toimialueellaan eri tahojen yhteistyötä pelastustoimessa.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty