Pelastustoimi

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason raportoinnista sisäministeriölle 
  • avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa, tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä
  • osallistua pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen
  • edistää toimialueellaan eri tahojen yhteistyötä pelastustoimessa.

Tietoa alueelta

Pelastustoimen yhteyshenkilöt Itä-Suomen aluehallintovirastossa

  • johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042
  • suunnittelija Eini Kaasinen, p.0295 016 883

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty