PAR- asiakas- ja tilastointijärjestelmä

PAR-järjestelmä on työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön räätälöity Excel-pohjainen asiakas- ja tilastointijärjestelmä. Järjestelmään on mahdollista kirjata asiakkuuksiin liittyviä tietoja, suunnitella ja tarkastella asiakkuuden toteutumista ja hallita asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja. Järjestelmään voidaan kirjata myös sosiaalihuoltolain mukaisissa toimenpiteissä olevien asiakkaiden tietoja.

PAR-järjestelmät on rakennettu valtionavunseurantaa helpottavaksi järjestelmäksi, josta raportoidaan kolmesti vuodessa organisaatiotiedot sekä tilastolliset asiakastiedot valtakunnalliseen PARkki-tietokantaan. Järjestelmän käyttöönotto on maksuton ja siitä saa lisätietoja Länsi ja Sisä- Suomen aluehallintovirastosta: tuulikki.nieminen@avi.fi


Ohje vuoden 2019 PAR-tiedonkeruuseen

Vuositilastopohja vuonna 2019 - työpajat

Vuositilastopohja vuonna 2019 - etsivä nuorisotyö

Päivitetty