Panttilainauslaitokset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myöntää panttilainauslaitosten toimiluvat. Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle panttilainauslaitokselle ennen sen rekisteröimistä.

Toimilupahakemuksen liitteenä on annettava seuraavat tiedot:

  • selvitys panttilainauslaitoksen omistajista ja heidän omistusosuuksistaan;
  • selvitys hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henkilöistä;
  • perustamiskirja;
  • muut AVIn tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

AVI pyytää panttilainauslaitoksen toimilupahakemuksesta asianomaisen paikkakunnan poliisin lausunnon.

Panttilainauslaitokselle on myönnettävä toimilupa, jos panttilainauslaitoksen omistajien ja hallintohenkilöiden luotettavuudesta ja sopivuudesta saadun selvityksen ja muun selvityksen perusteella voidaan varmistua, että panttilainauslaitosta tullaan johtamaan ammattitaitoisesti, luotettavasti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että panttilainauslaitos muutoin tulee noudattamaan panttilainauslain säännöksiä. Panttilainauslaitoksen sivutoimipaikkojen perustamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle.

AVIlla on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

Toimiluvan käsittely on maksullinen (ks. Maksut).

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa