Palvelutaso

Aluehallintovirasto (AVI) arvioi kuntien ja alueiden pelastustoimen palvelutasoa seuraavilla osa-alueilla:

  • Onnettomuuksien ehkäisy ja niiden seurausten rajoittaminen, mm. turvallisuusviestintä ja valvontatehtävät. Tavoitteena on muuttaa pysyvästi kotien, majoitus- ja hoitolaitosten, teollisuuden ja virastojen turvallisuuskulttuuria.
  • Pelastustoiminnan valmius, mm. toimintavalmiusaika, pelastustoiminnan henkilöstön valmiudet sekä kaluston taso. Tärkeinä yksittäisinä asioina ovat esimerkiksi työturvallinen savusukelluskyky, vahvuuksien vastaavuus suhteessa riskeihin hälytyksissä sekä pätevän johtamistoiminnan ja päällystöpäivystyksen järjestäminen.
  • Pelastustoimen valmiuteen kuuluva suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin varautuminen.

Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan ja se toimitetaan aluehallintovirastolle.

Mikäli pelastustoimen palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi velvoittaa saattamaan palvelut laissa vaaditulle tasolle.

Tietoa alueelta

Palvelutaso - Itä-Suomi

  • pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870 
  • pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 0295 016 884

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty