Valtionavut

Aluehallintovirasto (AVI) toimii erityislakien perusteella valtionapuviranomaisena useissa valtionavustuksia, -korvauksia ja -osuuksia koskevissa tehtävissä.  Osaava-ohjelman  puitteissa AVI myöntää vuosittain valtionavustusta, jolla tuetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjien velvoitetta huolehtia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta.

Oikeusturva

Opetus ja kulttuuri

Kirjastot

Liikunta

Nuoriso

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Terveys

Turvallisuus

Päivitetty