Oikeutesi

Oikeutesi henkilötietojen käsittelyssä

Sinulla on oikeus saada tietoa mm. siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä tavalla sen teemme. Tällä sivulla pyrimme osaltaan toteuttamaan oikeuttasi informaatioon henkilötietojesi käsittelystä aluehallintovirastoissa. Tavoitteemme on, että sinä saat kokonaiskuvan siitä, mitä henkilötietojen käsittely aluehallintovirastoissa tarkoittaa ja miksi käsittelemme henkilötietojasi. Tämän sivuston sisältö päivittyy ja tarkentuu jatkuvasti. Parhaillaan kehitämme sivuston sisältöä sinua paremmin palvelemaan suuntaan.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö tai tallennammeko sinua koskevia henkilötietoja toiminnassamme. Mikäli emme käsittele henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada tieto myös tästä.

Mikäli käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi, on sinulla oikeus tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Sinulla on käytössäsi seuraavat oikeudet käyttöohjeineen:

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Lomake: Henkilötietojen tarkastuspyyntö

 1. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus

 1. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus

 1. Tietojen poistaminen ja suostumuksen peruutus
  Periaatteemme on, että kaikki sinua koskevat henkilötiedot, joiden säilyttämiseen ja tallentamiseen ei ole lainmukaista perustetta, poistetaan käsittelystämme viipymättä sen jälkeen, kun lainmukainen peruste henkilötietojesi käsittelyyn on lakannut.

Tietyissä tilanteissa voit kirjallisesti pyytää aluehallintovirastoja poistamaan henkilötietosi. Tällöin sinun tulee osoittaa, että henkilötietojesi poistamiseen on olemassa yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen peruste. Tällöin poistamme tietosi, mikäli niiden säilyttäminen ei ole tarpeen tehtäviemme suorittamisen perusteella tai muulla lainmukaisella perusteella.

Uutiskirjeen tilauksen lopetus onnistuu myös kirjeen lopussa olevan toiminnon kautta ja tiedotteen voit peruuttaa aluehallintovirastojen Internet-sivuilla.

 1. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä aluehallintovirastoissa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan.

Päivitetty