Oikeusturva - Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee sivistystoimen kantelut ja oikaisuvaatimukset sekä arvioi niiden pohjalta alueen oikeusturvan tilaa ja toteutumista yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan näkökulmasta.

AVI antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 

Lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen vastuu oppilaiden ja opetushenkilöstön oikeusturvan toteutumisesta. Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty koulutuksen lainsäädännössä.

Tietoa alueelta

Opetustoimen oikeusturva-asioita Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

  • johtaja Veijo Kosola, p. 0295 017 570
  • opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, p. 0295 017 525
  • opetustoimen ylitarkastaja Sirpa Kova, p. 0295 017 557

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty