Oikeusturva - Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee sivistystoimen kantelut ja oikaisuvaatimukset sekä arvioi niiden pohjalta alueen oikeusturvan tilaa ja toteutumista yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan näkökulmasta.

AVI antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 

Lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen vastuu oppilaiden ja opetushenkilöstön oikeusturvan toteutumisesta. Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty koulutuksen lainsäädännössä.

Tietoa alueelta

Oikeusturva - Opetus - Lappi

Henkilöt, joilta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- vastuualueen johtaja Kaisa Post, puh. 0295 017 355
- opetustoimen ylitarkastaja Petri Mäkelä, puh. 0295 017 068
- opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka, puh. 0295 017 388
                - saamelaisopetus ja saamenkielinen varhaiskasvatus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty