› Graafinen versio

Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksien saavutettavuutta. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin.

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön avustusta hakeville sisällöllistä neuvontaa, ja vastaavasti digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verke tarjoaa hankkeen sisältöön liittyvää tukea digitaalisen nuorisotyön avustusta hakeville. Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Koordinaattiin tai Verkeen hakuvaiheessa.

 

Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyöhön vuonna 2019

 

Lue lisää Minimoi

Tietoa alueelta

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin ja digitaaliseen nuorisotyöhön 180 000 euroa Etelä-Suomessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteensä 180 000 euroa valtionavustusta nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Hankkeiden avustamisen tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä näihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Samalla hankkeet kehittävät nuorisotyön sisältöjä.

Hakemuksia tuli yhteensä 14 ja avustusta haettiin noin 490 000 euroa. Avustettavissa hankkeissa korostetaan nuorten omaan tekemiseen perustuvaa nuorisotyöllistä ja media- ja teknologiakasvatuksellista työotetta sekä monialaista yhteistyötä alueen tai paikkakunnan muita nuorille suunnattuja palveluita, erityisesti tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavien tahojen kanssa. Avustettavien hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä.

Avustetut hankkeet

HAKIJA

HANKE

AVUSTUS

Espoon kaupunki

e-Sport ESPOO

36000

Hattulan kunta

Hattulan pelitoiminta ja digitaalinen nuorisotyö

24000

Helsingin 4H-Yhdistys r.y.

4H-Hubit digiharrastus

15000

Keravan kaupunki

Keravan Ohjaamon tieto- ja neuvontatyön kehittäminen

27500

Lahden kaupunki

Digihaaste

29500

Lapinjärven kunta

LandeReal – Nuori Digiliikkuja

17000

Nuori kirkko ry

Youtube-media Ttilan paikallistoimitusten laajentaminen ja digitaalisen mediatuotannon tukeminen

14000

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Digitaalinen partiolaisaloite

17000

YHTEENSÄ

 

180000

Lisätietoja
Suunnittelija Kaija Blom, puh. 0295 016 265, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty

muualla verkossa

LOMAKKEET

Lomakkeet (avi.fi)

Oikopolut