› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö.


Valtionavustukset

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (pdf)

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Nuorisotoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051
- nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, lähialueyhteistyö, nuorisotoimen hankkeet, nuorisotyön kehittäminen, peruspalvelujen arviointi, kansainväliset asiat

nuorisotoimentarkastaja Arja Randell, puh. 0295 018 305
- lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, nuorisotoimen valmistelu- ja talousasiat


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa