› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö.


Valtionavustukset

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (pdf)

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Nuoriso - Itä-Suomi

Yhteystiedot

  • nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514
  • nuorisotoimen ylitarkastaja Henri Alho, p. 0295 016 517 
  • nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50, 50101  Mikkeli


Päivitetty

muualla verkossa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa