› Graafinen versio

Muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltija on alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella velvollinen ilmoittamaan lupaviranomaiselle anniskeluluvan haltijaa ja anniskelupaikkaa koskevista muutoksista tai alkoholin anniskelun lopettamisesta.

Jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai toimijan y-tunnus muuttuu, on liiketoiminnan jatkajan haettava uusi anniskelulupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa.

Mikäli anniskeluluvan haltija lopettaa alkoholijuomien anniskelun tai koko liiketoiminnan, tulee lopetuksesta ilmoittaa aluehallintovirastoon kahden viikon kuluessa.

Päivitetty