Mikrobiologian luvat

Aluehallintovirasto (AVI) myöntää niin yksityisen kuin julkisenkin terveydenhuollon luvat ja toimiluvat kliinisen mikrobiologian laboratorioille, jotka tekevät tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä. Tällä pyritään varmistamaan mikrobiologisen diagnostiikan korkea laatu.

Laboratoriot hakevat toimilupaa oman alueensa aluehallintovirastolta. AVI pyytää hakemukseen asiantuntijalausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

muualla verkossa

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa