Mikrobiologian luvat

Aluehallintovirasto myöntää niin yksityisen kuin julkisenkin terveydenhuollon luvat ja toimiluvat kliinisen mikrobiologian laboratorioille, jotka tekevät tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä. Tällä pyritään varmistamaan mikrobiologisen diagnostiikan korkea laatu.

Laboratoriot hakevat toimilupaa oman alueensa aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto pyytää hakemukseen asiantuntijalausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Ohje COVID-19-testaustoimintaa suunnitteleville ja laajentaville terveydenhuollon toimijoille

24.6.2020 julkaistun ohjeen ovat laatineet yhteistyössä Fimea, aluehallintovirastot, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjeen tarkoitus on antaa testaustoimintaa suunnitteleville tai laajentaville terveydenhuollon toimijoille kokonaiskuva sääntelystä, tarvittavista ilmoituksista ja luvista sekä niihin liittyvistä maksuista ja ohjata lisätiedon hankintaan. Katsaus heijastaa tilannekuvaa julkaisuhetkellä ja se päivittyy tarpeen mukaan.

Fimean, aluehallintovirastojen, Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje COVID-19-testaustoimintaa suunnitteleville ja laajentaville terveydenhuollon toimijoille 24.6.2020 (pdf)

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa


Päivitetty

muualla verkossa

lait ja asetukset