Metaboliahäkki

 

Ohjeita

  • Pidä eläimiä metaboliahäkissä lyhin mahdollinen aika, jota luotettavat tutkimustulokset edellyttävät.
  • Mahdollinen sopeutumisaika metaboliahäkissä ennen mittausjaksoa tulee perustella koekohtaisesti.
  • Jos on tarpeen pitää eläimiä metaboliahäkissä kauemmin kuin 1 vrk siksi että analyyseihin tarvitaan suuri määrä virtsaa, harkitse kokeen jakamista useampaan lyhyeen jaksoon pitäen näiden välissä lepotauot. Sokeriveden juottaminen saattaa lisätä virtsan määrää.
  • Laita metaboliahäkkiin mökki antamaan suojaa ja lämpöä sekä muita virikkeitä, ellei näille ole tutkimuksesta johtuvia esteitä. Huonelämpötilan nostaminen voi myös auttaa normaalin ruumiinlämmön ylläpitoon.
  • Pidä eläimiä metaboliahäkissä pareittain, mikäli kokeen kannalta ei ole välttämätöntä saada yksilöllisiä virtsa- tai ulostenäytteitä. Häkkikaveri auttaa sosiaalisen eläimen henkistä hyvinvointia ja helpottaa ruumiinlämmön ylläpitoa. Pareittain pito voi koeasetelmasta riippuen nostaa tarvittavaa otoskokoa, minkä vaikutus on punnittava eläinten parantunutta hyvinvointia vastaan.

 

Metaboliahäkkien käyttö hiirillä ja rotilla

26.9.2019

Metaboliahäkki poikkeaa voimakkaasti eläinten tavanomaisesta ympäristöstä. Häkissä on metalliritiläpohja, kuivikkeita tai pesämateriaaleja ei ole ja pääsääntöisesti eläimet ovat metaboliahäkissä yksin. Eristävää materiaalia ei ole mahdollista käyttää lämmönsäätelyn apuna, jolloin eläin joutuu nostamaan metabolista lämmöntuotantoaan. Lisääntynyt lämmöntuotannon tarve ja stressi vaikuttavat eläimen fysiologiaan monin tavoin. Nämä olosuhdetekijät on monissa tutkimuksissa todettu stressaaviksi sekä hiirillä että rotilla.
Koe-eläinlainsäädännön vakavuusluokitusohjeissa metaboliahäkissä pidon vaikutus on määritelty seuraavasti:

  • Lievä: lyhytaikainen (< 24 tuntia) metaboliahäkissä pito.
  • Kohtalainen: pitempiaikainen metaboliahäkkien käyttö (enintään 5 päivää), johon liittyy liikkumisen kohtalainen rajoittaminen.
  • Vakava: metaboliahäkkien käyttö, johon liittyy eläimen liikkumisen vakava rajoittaminen pitkäaikaisesti.

 

Lue lisää (pdf 183 kt)

Päivitetty