Matkapalveluyhdistelmiä tarjoavien toimijoiden rekisteröitymisen valvonta

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo, että markkinoilla toimivat matkapaketteja ja matkapalveluyhdistelmiä tarjoavat toimijat, joilla on lain mukaan velvollisuus asettaa vakuus toiminnastaan, ovat rekisteröityneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkapalveluyhdistelmien tarjoajien vakuusrekisteriin. AVI selvittää itsenäisesti tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston pyynnöstä matkapaketteja ja matkapalveluyhdistelmiä tarjoavien toiminnanharjoittajien liiketoiminnan laatua.

Rekisteröidyt ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden antaneet matkapakettiyritykset ovat kuluttajalle taloudellisesti turvallisia.

Vakuusrekisteristä voi tarkistaa vakuudenasettamisvelvollisen matkanjärjestäjän vakuuden tilan.

Mikäli toiminnanharjoittajan epäillään tarjoavan matkapalveluyhdistelmiä tai matkapaketteja tavalla, joka edellyttää vakuuden asettamista ja rekisteröitymistä vakuusrekisteriin, asiasta voi ilmoittaa sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toiminnanharjoittajan kotipaikka sijaitsee.

Matkustamista koskeva kuluttajansuoja ja matkanjärjestäjien vakuusjärjestelmä ovat muuttuneet 1.7.2018 alkaen. Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017) korvasi valmismatkalain (1079/1994). Samalla laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017) korvasi lain valmismatkaliikkeistä (939/2008). Tärkeää on kuitenkin huomioida, että vanhaa lainsäädäntöä sovelletaan ennen 1.7.2018 varattuihin matkoihin, vaikka matka alkaisi em. päivämäärän jälkeen. Lakien noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto yhdessä aluehallintovirastojen kanssa.

Tietoa alueelta

Valmismatkat - Pohjois-Suomi

  • tarkastaja Sirkka Partala, 0295 017 583

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty