Matka-avustus

Muutos valtionavustuskäytäntöihin 1.1.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaisesti aluehallintovirastot eivät myönnä enää 1.1.2020 alkaen kunnille valtionavustusta kirjastohenkilöstön osallistumiseen kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutuksiin sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin.

Muutoksen perusteluna on valtionavustuslain (608/2001) 5 §:n noudattaminen sekä pyrkimys lisätä kansainväliseen toimintaan myönnettävän rahoituksen vaikuttavuutta. Kansainvälisen toiminnan painopistettä siirretään ennakolta laaditun suunnitelman mukaisten opintomatkojen toteuttamiseen. 

Lisätietoja: Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 344

 

Tietoa alueelta


Päivitetty

lomakkeet