Luvat

Eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain sekä tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain mukaiset lupa-asiat kuuluvat aluehallintovirastolle (AVI). Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

Tietoa alueelta


Päivitetty