Lupa- ja valvontamaksut

Valtion maksuperustelain mukaisesti aluehallintovirasto (AVI) perii julkisoikeudellisista suoritteista maksuja. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksuasetuksessa määrätään AVIn lupapäätöksistä perittävät maksut ja alkoholilakiin perustuvien valvonnan vuosimaksujen määrä.

 

Alkoholilain (1102/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla
perittävät maksut:

1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 650€
2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, jos
a) luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa,
b) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa
tai
c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa. Tällöin yhdestä
anniskeluluvasta peritään kohdan 1 mukainen maksu ja muista anniskeluluvista
tässä kohdassa tarkoitettu maksu.
450€
3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa, kun määräaikaisuuden kesto on
enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa
450€
4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 335€
5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitus
Jos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista
koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään
maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta.
225€
6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen
yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta
225€
7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin 450€
8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella, €/ tilaisuus tai tapahtuma 95€
9. Anniskelualueen muutoslupa 225€
10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 95€
11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 225€
12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 95€
13. Muu anniskelua koskeva lupa 225€

                       

Jos AVIlle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Lupakäsittelystä aiheutuvat kustannukset maksaa valtion maksuperustelain mukaisesti luvanhakija. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota.

Suoritemaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi olla enintään asianomaisen luvan tai päätöksen hinnan suuruinen.

 

Valvontamaksu

Aluehallintovirasto perii toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta toimipaikkakohtaisen vuotuisen valvontamaksun. Valvontamaksu määrätään sataprosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista seuraavasti:

Anniskelun määrä vuodessa

Alle 100 litraa

105

Vähintään 100 litraa mutta alle 2 000 litraa

210

Vähintään 2 000 litraa mutta alle 10 000 litraa

420

10 000 litraa tai enemmän 790

 

Anniskeluajan jatkamista koskeva erillinen valvonnan vuosimaksu on 760 euroa, jos anniskelua jatketaan yli 180 päivänä vuodessa kello neljään, ja muutoin 380 euroa.

 

Uudelta anniskelun tai anniskelun jatkoajan luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Anniskelun ja anniskelun jatkoajan valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4. 

Päivitetty