Lopetuskriteerit - humane endpoints

Lopetuskriteereillä eläinkokeessa tarkoitetaan niitä tunnusmerkkejä, joiden perusteella päätetään yksittäisen eläimen lopettamisesta. Englanninkielinen, yleisesti käytetty termi humane endpoint (inhimillinen päätepiste) tarkoittaa sitä aikapistettä, jolloin eläimen kipu ja/tai kärsimys lopetetaan. Tämä voi tapahtua lopettamalla eläin, keskeyttämällä kivulias toimenpide, tai poistamalla kipu ja/tai kärsimys esimerkiksi kivunpoistolääkityksellä.

Eläinkoetta suunniteltaessa on etukäteen mietittävä, miten eläinten hyvinvointi voi kokeessa vaarantua, ja tutkijan on ennalta määritettävä käytettävät lopetuskriteerit, joiden on oltava mahdollisimman aikaiset niin, että että eläimet joutuvat kärsimään mahdollisimman vähän tai haittaa ei mieluummin aiheudu ollenkaan.  Hankelupahakemuksessa tulee kertoa eläinkokeen suorittamisessa sovellettavat lopetuskriteerit. 

Lopetuskriteereiden tulee olla riittävän yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia.

Eläimen lopettaminen voi tapahtua:

1. kesken kokeen, kun eläimen hyvinvointi on uhattuna. Tällöin lopettamispäätös tehdään tavallisesti yleisten lopetuskriteereiden perusteella. Näitä voivat olla  esimerkiksi huomattava laihtuminen tai kuivuminen, kivuliaisuus, pitkäaikainen syömättömyys ja/tai juomattomuus, tai epänormaali yleisolemus ja käyttäytyminen.

2. suunniteltuna kokeen päättymispisteenä yksittäisen eläimen kohdalla. Koekohtaisina päätepisteinä voidaan pitää esimerkiksi verensokerin kohoamista tiettyyn pisteeseen, tai kasvaimen koon kasvamista tiettyyn pisteeseen. Suunniteltuna kokeen päättymispisteenä voi olla myös tieteellinen päätepiste. Esimerkiksi kuvantamislaitteilla havaittavissa oleva etäpesäke voi kasvainkokeessa olla riittävä kokeen päätepiste, jolloin eläimelle ei välttämättä vielä aiheudu kasvaimesta haittaa.

 

 


 

Päivitetty